Our Brands

 

 

我们的品牌我们的品牌品牌带给您的价值

 Overview

 

 

我们的品牌

埃肯有机硅品牌不仅在业内树立了良好的口碑声誉,同时也完美地诠释了我们的企业承诺:提供满足各种应用需求的优质、高性能解决方案。埃肯品牌赢得了全球各地客户和企业的信赖,始终如一地帮助其开发自我潜能。深入了解埃肯有机硅旗下的众多品牌。

 All brands

 

 

https://silicones.elkem.com/ZH/Our_offer/Our_Brands/Pages/Bluesil.aspx
https://silicones.elkem.com/ZH/Our_offer/Our_Brands/Pages/CAF.aspx
https://silicones.elkem.com/ZH/Our_offer/Our_Brands/Pages/LSR-Select.aspx
https://silicones.elkem.com/ZH/Our_offer/Our_Brands/Pages/Mirasil.aspx
https://silicones.elkem.com/ZH/Our_offer/Our_Brands/Pages/Mix--Fix-Center.aspx
https://silicones.elkem.com/ZH/Our_offer/Our_Brands/Pages/PURESIL.aspx
https://silicones.elkem.com/ZH/Our_offer/Our_Brands/Pages/Silbione.aspx
https://silicones.elkem.com/ZH/Our_offer/Our_Brands/Pages/Silcolapse.aspx
https://silicones.elkem.com/ZH/Our_offer/Our_Brands/Pages/Silcolease.aspx
https://silicones.elkem.com/ZH/Our_offer/Our_Brands/Pages/Starsil®.aspx
https://silicones.elkem.com/ZH/Our_offer/Our_Brands/Pages/Lyndcoat.aspx

 Did you know